Belangrijke mededeling

Belangrijke mededeling

Het coronavirus houdt ons land in z’n greep. We worden met z’n allen geraakt door de dreiging van besmetting door het coronavirus en alle maatregelen die in dat verband worden genomen.

Wij hebben het besluit genomen de repetities van Elckerlyc af te gelasten. Na 6 april hopen we weer aan de slag te kunnen. Of de voorstellingen in mei door kunnen gaan, weten we nog niet. Uiteraard zullen we u hierover op de hoogte houden.

Het is een bijzondere tijd die we met elkaar doormaken.We wensen iedereen warmte, gezondheid en sterkte toe!